Consell de Mallorca

Trobada amb les entitats de serveis socials

ftrsnnhud3 | 24 Març, 2011 12:21

La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, i el conseller de Benestar Social i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Jaume Garau, s’han reunit amb representants de les entitats dels serveis socials de Mallorca.

Durant la trobada, s’ha fet un balanç de la gestió de l’IMAS durant aquests quatre anys i s’ha recalcat l’aposta que ha fet el Consell de Mallorca per garantir els drets socials de tota la ciutadania.

La presidenta en la seva intervenció ha qualificat els quatre anys de legislatura com un exemple de combat i de demostració de compromís col·lectiu. “És un combat dur, ha dit, ple de reptes agreujats per la crisi que ha suposat per a moltes persones lluitar per recuperar una feina, o una prestació que han perdut.” Des de el Consell de Mallorca, ha recordat la presidenta, s’ha intentat donar resposta a totes les situacions, oferint atenció als usuaris dels menjadors i centres d’acollida, millorant les residències de gent gran o modernitzant i rehabilitant els centres per a menors tutelats. Armengol ha parlat d’una gestió marcada pel compromís col·lectiu amb un model públic que vol ser garant de la cohesió social i ha apuntat a la necessitat de reforçar els fonaments d’una societat més responsable, més solidària i moderna, que ha de creure en la formació, en l’esforç, en la innovació i en el coneixement per poder afrontar millor els reptes .

El conseller Jaume Garau ha estat l’encarregat d’explicar les principals línies d’actuació que s’han seguit a partir del document ‘Passant comptes’, en el qual es resumeixen les principals iniciatives que s’han dut a terme des de l’IMAS.

S’ha destacat, en aquest punt, l’augment del pressupost de l’IMAS en un 50 per cent en aquesta legislatura, passant-se dels 97 milions d’euros el 2007 als 135 el 2011, per poder donar una millor resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

A més, el conseller de Benestar Social i president de l’IMAS ha presentat el document ‘Pensant en el futur’, que exposa els reptes dels serveis socials a Mallorca i tota la feina que queda per fer en aquest àmbit. En aquest sentit, s’aposta per prioritzar la millora del model organitzatiu, pel desplegament de la nova Llei de Serveis Socials, la responsabilitat social i la cohesió i desenvolupament de l’acció social a Mallorca.

Igualment, es fa un especial incís en la necessitat de continuar millorant les infraestructures i al Pla Estratègic dels Serveis Socials de Mallorca 2010-2013, que incorpora els punts essencials de la nova Llei de serveis socials i que és el marc de referència en quant a planificació per als propers anys.

Millora d’equipaments esportius a Mallorca

ftrsnnhud3 | 24 Març, 2011 12:19

La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol i conseller de Presidència del Goven de les Illes, Albert Moragues, han presentat el protocol de col·laboració ambdues institucions per invertir 8 milions d’euros per millorar i ampliar les instal·lacions esportives a Mallorca. A la presentació també han assistit el president de la FELIB, Joan Ferrà, la consellera insular d’Esport, Igualtat i Joventut, Josefina Ramis i el director general de l'Esport de la Presidència, Diego González.

La presidenta Armengol ha dit que es tracta d'una bona notícia que posa de manifest el compromís del Consell de Mallorca de treballar aprop dels ajuntaments de Mallorca, conscient de les dificultats pressupostàries de molts d'ells. Així mateix ha destacat els beneficis de l'esport per a tothom especialment a l'hora de crear hàbits saludables de vida entre els més joves.

Per la seva banda, Moragues ha explicat que han estat dos anys de feina molt complicada que culmina avui amb la presentació d'aquest protocol que es posa en marxa en el marc d'una situació de moltes dificultats econòmiques.

El programa de millora d’instal·lacions i equipaments esportius vol completar la xarxa d’aquests espais potenciant els de titularitat pública; millorar la gestió dels mateixos per aprofitar la seva utilització; també estableix la distribució dels equipaments harmònicament per tal de promoure un desenvolupament equilibrat del territori; i per últim se vol promoure les activitats d’esplai i lleure respectant el patrimoni natural.

L’acord suposa un compromís per part del Consell de Mallorca d’impulsar la cooperació amb les administracions locals en la construcció, ampliació i millora de les instal·lacions esportives, també contempla l’elaboració, aprovació i execució de plans insulars d’establiments i instal·lacions esportives, i vetllar, dins les competències que li son pròpies d’ordenació del territori pel compliment de reserva d’espais per a la pràctica d’esport i l’emplaçament d’equipaments esportius.

En aquest sentit està previst crear una comissió de seguiment per aprovar els projectes del programa que executarà el Consell de Mallorca . Aquesta comissió estarà formada per 2 representants de la Fundació i altres dues del Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca informarà, a través d’una memòria anual, de les activitats dutes a terme .

Presentació de l’esborrany del Pla Director de Joventut

ftrsnnhud3 | 24 Març, 2011 12:17

El Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del Consell de Mallorca convocà ahir a La Misericòrdia a representants dels col·lectius professionals, personal tècnic, representants de les administracions relacionades amb polítiques de joventut, així com altres organitzacions i entitats rellevants relacionades directament o transversalment amb el jovent de l’illa de Mallorca.

En aquesta reunió, es presentà als assistents l’esborrany del Pla Director de Joventut del Consell de Mallorca i el seu procés d’elaboració amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i amb la participació dels responsables i tècnics municipals de Joventut i de la Direcció Insular. Ara és el torn de les entitats, associacions i col·lectius que treballen en l’àmbit juvenil per a que puguin participar del procés d’elaboració del document definitiu que es presentarà el mes d’abril i que es convertirà en el full de ruta de les estratègies dins l’àmbit de joventut d’aquesta institució.

Aquest document, juntament amb el seu procés participatiu, són i seran oberts i consensuats amb els agents implicats, formant part d’una nova aposta per les polítiques de joventut.

Així, assistiren ahir a la reunió presidida per la consellera d’Esports, Joventut i Igualtat, Josefina Ramis i el director insular de Joventut, Virgili Moreno, representants de la majoria d’aquestes entitats, d’entre les que podem citar el Club d’Estudis de l’Esplai, la Fundació Ramon Serra, el Grec, l’Escola de la Sida, Grec, Ben Amics, el Consell de la Joventut, Intress, el GDEM, la Fundació Maria Ferret, Joves de Mallorca , APROJIB, ATREYUD. La trobada també compta amb la presència de tècnics de Joventut dels ajuntaments d’Alcúdia, Andratx i Palma, responsables de l’Oficina del Voluntariat i el Centre d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Palma, així com el director general de Joventut del Govern balear.

El Departament de Joventut del Consell vol donar continuïtat a aquestes reunions per informar de l’evolució del procés participatiu en l’elaboració de l’esmentat document.

Així mateix es manifestà l’interès de tots i totes els assistents en constituir formalment una Taula Sectorial de Polítiques de Joventut que es converteixi en una eina permanent de caràcter consultiu dins el departament, a través de la qual es puguin analitzar i proposar estratègies i actuacions adreçades al col·lectiu jove i en el seu benefici.

El Consell destina 400.000 euros en ajudes pels ajuntaments i clubs de renom

ftrsnnhud3 | 24 Març, 2011 08:22

El Departament d’Esports, Joventut i Igualtat llança dues noves convocatòries de subvencions per un import de 400.000 euros, per a ajuntaments i clubs de renom de Mallorca, que s’han aprovat avui en Consell executiu.

Es tracta, d’una banda, de la convocatòria d’ajudes per a ajuntaments per un import de 250.000 euros, amb l’objectiu de donar suport a les entitats locals i a les administracions institucionals que en depenen, en les activitats relacionades amb el foment de l’esport en edat escolar i reforçar la tasca dels ajuntaments contribuint al manteniment de les instal·lacions esportives municipals.

D’altra banda, la institució insular llança una convocatòria de 150.000 euros per a clubs esportius mallorquins de renom que estiguin competint o haguin competit a la màxima competició nacional en categoria absoluta durant la temporada 2010-2011. Aquesta és la primera vegada que el departament d’Esports del Consell destina una part del seu pressupost en matèria d’Esports per donar suport als clubs d’elit i fomentar l’esport en les seves categories de base.

Pel que fa a les subvencions per als ajuntaments, les bases de la convocatòria estableixen dues línies de subvenció. La primera està adreçada a la realització i organització d’esdeveniments, actes, actuacions i projectes esportius que es dirigeixin a nins i nines en edat escolar (3 a 16 anys), que no han de formar part del calendari de federacions ni de clubs esportius i en les que els nins i nines representin més de la meitat dels participants.

La segona línia de subvenció fa referència a les instal·lacions esportives municipals i es tracta de cubrir algunes despeses de manteniment, en concret les despeses de personal no funcionari, material fungible, petites reparacions de material no inventariable i altres anàlogues.

Es poden presentar a la convocatòria tots els ajuntaments de Mallorca, però només podran presentar una sol·licitud per a cada una de les línies d’ajuda.

L’import de la subvenció es determinarà, segons estableixen les bases de la convocatòria, en funció del pressupost del projecte, tenint en compte que la quantitat màxima que poden rebre els projectes presentats és de 5.000€ per línia.

Pel que fa als clubs d’elit en aquest cas l’objectiu de la convocatòria és col·laborar al sosteniment dels clubs beneficiaris; fomentar l’esport fent especial incidència en les categories de base que conformen l’estructura de l’entitat esportiva; incentivar l’organització d’activitats dirigides a aquest col·lectiu (nins i nines en edat escolar fins el 16 anys) i aconseguir que els clubs beneficiaris esdevinguin entitats de referència en el foment de la pràctica de l’esport com a hàbit de vida saludable i eina de socialització.

En aquest cas es podran presentar a la convocatòria els clubs mallorquins d’esports col·lectius que estiguin competint o haguin competit a la màxima competició nacional en categoria absoluta durant la temporada 2010-2011, i que, a més, tenguin categories d’esport base actives, ja sigui dins la seva estructura d’entitat esportiva, o bé mitjançant convenis amb altres clubs esportius.

Els clubs que es presentin a aquesta convocatòria hauran de cumplir una sèrie de requisits, en funció dels quals s’establirà una puntuació que determinarà, d’acord amb les bases de la convocatòria, la quantitat que podran percebre, que en cap cas superarà els 30.000€.

L’Espai Mallorca acull la presentació d’ El mar, de Blai Bonet (

ftrsnnhud3 | 24 Març, 2011 08:20

L’estudi de Xavier Pla, professor de literatura catalana a la Universitat de Girona, inclòs en l’edició d’El mar en forma d’epíleg, fou el treball guanyador de la beca d’investigació 2009 de literatura catalana contemporània, de la Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. Aquest estudi porta per títol «Estudi crític i comparatiu de la primera versió mecanoscrita de la novel·la El mar de Blai Bonet».

En aquest treball, Xavier Pla reflexiona sobre les incògnites que envolten la cèlebre novel·la de Blai Bonet, i la seva anàlisi troba l’origen en el fet que l’editorial Aymà demanés l’autorització per a la seva publicació el 16 de novembre de 1957, i que no fos fins uns mesos més tard quan Blai Bonet va guanyar el premi Joanot Martorell, precisament amb la novel·la El mar.

«L’estudi que va presentar Xavier Pla a la convocatòria resulta del tot interessant, perquè esdevé una reflexió nova entorn de la novel·la El mar, de Blai Bonet, i al mateix temps proporciona un punt de vista nou des del qual partir a l’hora d’entendre aquesta novel·la», ha dit Maties Garcias durant la presentació d’avui vespre a Barcelona.

«El mar sempre ha estat una novel·la envoltada d’un cert misteri, sobretot pel que fa a l’any de la publicació, però sembla, segons ens ha comentat avui molt detingudament Xavier Pla, que el primer text presenta nombroses diferències respecte a l’obra que avui coneixem. A la llum d’aquest treball, pel qual vull donar l’enhorabona a Pla, tindrem l’oportunitat de seguir amb detall les reflexions de l’autor d’aquest magnífic epíleg, i, qui sap, si també tindrem l’oportunitat de conèixer una mica més l’obra de l’escriptor de Santanyí», ha comentat el director insular.

Finalment, Maties Garcias ha lloat el mèrit de Xavier Pla que, amb aquesta nova edició d’El mar, ha aconseguit publicar un treball científic, que a partir d’ara serà a l’abast de tothom.

La presentació del volum ha estat a càrrec de Xavier Lloveras, Xavier Pla, i Maria Bohigas, editora del llibre. També han estat presents en aquest acte Maties Garcias, director insular de Cultura, i Amanda Vich, directora de l’Espai Mallorca, entre altres.

Més endavant, El mar es presentarà a la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem en el marc de la programació del proper semestre.
«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 ... 63 64 65  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb